background
image1 image2 image3

Remont kościoła w Pruchnej

Trwa remont kościoła w Pruchnej. Stary tynk został już usunięty a ściany odgrzybiono. Została nałożona nowa warstwa tynku, tym razem renowacyjnego, wymieniono żaluzje na wieży. Cały budynek będzie pomalowany, odnawiana będzie także warstwa malarska na dachu, naprawiony będzie zegar. Wszystkie prace mają się zakończyć do końca lipca 2014.

Tydzień Dobrej Nowiny

Serdecznie zapraszamy dzieci na Tydzień Dobrej Nowiny, od 4 do 8 sierpnia 2014 w Drogomyślu!

Konfirmacja 2014

IMG 6208 K

Poświęcenie Centrum Parafialnego "Effata"

W niedzielę, 25 maja br. w Drogomyślu zostało otwarte nowe centrum parafialne.


Nowe centrum parafialne w Drogomyślu

Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa z okazji kolejnej (226.) pamiątki poświęcenia kościoła. Kazanie wygłosił bp Jan Wacławek z Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w Czechach (Zaolzie). Uczestniczyli w nim również inni duchowni, w tym z zaprzyjaźnionych z drogomyską parafią zagranicznych parafii oraz władze miasta i gminy Strumień z Anna Grygierek, burmistrz miasta.

Po nabożeństwie bp Paweł Anweiler poświęcił nowe centrum parafialne, w którego wnętrzu drogomyski proboszcz ks. Karol Macura przedstawił historię budowy i cele nowego centrum.

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki, www.zwiastun.pl 

***

Historia domu parafialnego w Drogomyślu

 1. Czasy patentu tolerancyjnego

Początki parafii ewangelickiej w Drogomyślu sięgają roku 1788. Wtedy ówczesny właściciel Drogomyśla baron Fryderyk B. Calisch na mocy patentu tolerancyjnego uzyskał od władz cesarstwa austro-węgierskiego zgodę na budowę domu modlitwy. Budowę ukończono w 1797 roku. Baron Calisch założył również szkołę ewangelicką. Pierwotnie nauczyciele i księża korzystali z gościny w pobliskim zameczku. Jednak w roku 1798 hrabia Calisch sprzedał dobra drogomyskie księciu sasko-cieszyńskiemu Albrechtowi, nakładając na niego jednocześnie obowiązek wybudowania szkoły i plebanii.

2. Budowa domu parafialnego i szkoły

W roku 1809 ukończono budowę pierwszej plebanii, przy której mieściła się jedyna wówczas szkoła w Drogomyślu. Na belce stropowej parterowego budynku plebanii umieszczono datę 12 lipca 1806 roku. Jest to prawdopodobnie data rozpoczęcia jej budowy. Proboszczem parafii i budowniczym był ks. Michał Krzysztof  Orgonyi. Po roku 1869, kiedy proboszczem był ks. Andrzej Drozd, dokonano gruntownej rozbudowy budynku. Wzniesiono piętro mieszkalne dla rodziny księdza.

3. Zniszczenia wojenne i odbudowa

 Pod koniec II wojny światowej w wyniku zaciętych walk kościół i dom parafialny zostały zniszczone. Jedynie ofiarna praca parafian pozwoliła na ich odbudowanie i ponowne użytkowanie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwszymi mieszkańcami była rodzina ks. Józefa Szerudy. Do roku 1989 zamieszkiwał w niej ówczesny proboszcz, ks. Karol Tyrna. W latach osiemdziesiątych obok rozpoczęto budowę nowej plebanii, jednakże urzędującemu proboszczowi nie  było dane już w niej zamieszkać.

4. Przebudowa i nowa inwestycja

W latach 1990-1995 piętro i poddasze domu parafialnego zostały przebudowane. Na piętrze powstały duża sala i kuchnia. Dzięki temu parafia miała dobre miejsce na spotkania parafialne. Poddasze stało się miejscem spotkań młodzieży i bazą noclegową dla grup, odwiedzających parafię.

 Pogarszający się stan techniczny budynku stwarzał jednak niebezpieczeństwo dla jego użytkowników. To spowodowało konieczność wyłączenia jego części z użytkowania.
W roku 2009 zgromadzenie parafialne podjęło uchwałę o budowie nowego obiektu na miejscu istniejącego domu parafialnego, a Wydział Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej wydał zgodę na rozbiórkę. Dzień 4 maja 2010 r. stanowi oficjalną datę rozpoczęcia budowy nowego centrum parafialnego.

 

**

Centrum Parafialne Effata w Drogomyślu

Życie parafialne

 W budynku będzie mieścić się kancelaria parafialna. Przygotowano także miejsce na duszpasterskie rozmowy. W dużej, wielofunkcyjnej sali mogą odbywać się spotkania nawet dla 150 osób. Będzie więc to dobre miejsce na nabożeństwa, ale także na wykłady czy prezentacje. Część kawiarniana umożliwi organizowanie spotkań towarzyskich lub pozwoli na chwile miłej rozmowy po nabożeństwie.

 Na poddaszu, które czeka jeszcze na wykończenie, będą dwie sale wykładowe i biblioteka z czytelnią. W niej w przyszłości rodzice z małymi dziećmi, dzięki transmisji wideo z sąsiedniego kościoła, będą mogli uczestniczyć w nabożeństwie. Obok mieścić się będzie też archiwum parafii.

 

Miejsce pomocy

W części parteru znajduje się stacja diakonii. Mieści się tam sala do zajęć fizjoterapeutycznych, gabinet porad lekarskich i poczekalnia. Ta nowa przestrzeń pozwoli  na wprowadzenie nowych działań diakonijnych.

 Kontakty partnerskie i turystyka

 Sale wykładowe na poddaszu łatwo będzie można przekształcić w sale noclegowe. Dzięki temu kontakty partnerskie i międzyparafialne mogą się ożywić. Przybędzie kolejna oferta dla grup młodzieżowych, które będą mogły przyjechać do Drogomyśla. Piękno kompleksu stawów Drogomyśla, Gołysza i Ochab warte jest odwiedzenia. Chcemy propagować walory „Żabiego Kraju” i piękno tego ekosystemu. Ponadto w części poddasza przewidziany jest mały apartament gościnny dla wykładowcy lub wychowawcy.

 

 

 

ks. Karol Macura

 

  

Zaproszenie

 

plakat

Czytaj więcej: Zaproszenie