background

Numer rachunku bankowego parafii

W związku z zapytaniami, dla wszystkich zainteresowanych Osób, które chcą złożyć ofiarę przelewem na konto parafii, poniżej znajduje się numer konta bankowego parafii i dane potrzebne do przelewu oraz gotowy do pobrania druk przelewu:

PARAFIA EWANGELICKO - AUGSBURSKA W DROGOMYŚLU

21 8126 0007 0020 6372 2000 0010

Z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego

POBIERZ DRUK PRZELEWU