background

Filip. 3:7-14 CIĄGLE W RUCHU, DO CELU s.1270

7. Ale wszystko to, mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za 
 szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma    poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie   szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa
I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie,  lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na  podstawie wiary, 10. Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w  cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci,11. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
12. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
13. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną,
14. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez  Boga w Chrystusie Jezusie.

 

Czytaj więcej: Filip. 3:7-14 CIĄGLE W RUCHU, DO CELU s.1270

JAKUB. 1:19-25

9. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.22. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.23. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;24. Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest 25. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.

Czytaj więcej: JAKUB. 1:19-25