background

KONFIRMACJA Drogomyśl 02.05.2010

List do Efezjan. 2:3-8

 

3. …..byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;

4 . Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie….5. I nas, którzy umarliśmy

przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście -

6. I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich

w Chrystusie Jezusie,8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę ,…

 

1.DZIECI GNIEWU- zapewne wszyscy lubimy filmy, niedawno amerykańska wytwórnia Dreamworks rozpowszechnia kolejny, fajny film, nie tylko dla młodzieży i dzieci. Film ten zatytułowany jest „How to train Your Dragon” czyli „ Jak wytrenować smoka ?” Myślę, że po udanych filmach o Schreku zielonym olbrzymie o gołębim sercu- będzie to kolejny kinowy hit – czyli bardzo dobra propozycja. Jest to opowieść o wiosce wikingów, którą zaczęły odwiedzać smoki. Smoki swoją obecnością budziły strach, śmiertelne przerażenie. A strach zazwyczaj rodzi agresję – bo z natury jesteśmy dziećmi gniewu… Więc dzielni wikingowie zaczęli walczyć ze smokami- zaczęli smoki zabijać. A oto mały chłopiec- bohater filmu pokazał, że lepiej jest smoki oswoić i lepiej poznać niż z nimi walczyć !

Gniew to najprostsza i bezpośrednia reakcja człowieka - podobnie jak z drugiej strony śmiech lub płacz. Historia ludzkości to niestety w przeważającej części historia agresji i wojen pomiędzy ludźmi. Gniewem reagujemy na inność, gniewem reagujemy na ewentualne zagrożenie. I chociaż nucimy sobie często słowa utworu Czesława Niemena” Dziwny jest ten świat, w którym wciąż tyle zła… to jednak niewiele z tym robimy… gniew jest stale obecny w nas - Więcej nauczyliśmy się z gniewem żyć,- tak jak nauczyliśmy się jeździć na rowerze z niesprawnymi hamulcami, lub tak, jak nauczyliśmy się żyć z nie domykającą się stale szufladą zamiast ją naprawić. Gniew jest cząstką naszej natury… jesteśmy dziećmi gniewu…. Ten mały wiking pokazał, że można inaczej –

i nie powinno nas to dziwić = wszak to inne spojrzenie znajdujemy w nauczaniu Pana Jezusa jak i w całym Piśmie Świętym; -nie oddawajcie złem za zło, gniewajcie się lecz nie grzeszcie , niechaj słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.

2.OŻYWIENI Z CHRYSTUSEM. Dalej czytamy tak;… Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie….ożywił (WAS) wraz z Chrystusem. Kochani jesteśmy bardzo dumni z Was. Przeszliście przez naukę konfirmacyjną = intensywny proces poznawania i rozumienia prawd wiary po to, abyście mogli rozpocząć nową jakość życia. Akt konfirmacji, jako potwierdzenie tego- że od Chrztu Św. rozwijacie w sobie wiarę wprowadza Was w pełnię społeczności z Jezusem Chrystusem Naszym i Waszym Panem. Chciejcie to rozumieć - jako proces w którym- Pan Bóg z duchowej śmierci, z życia jako dzieci gniewu wprowadza w nową rzeczywistość dzieci Bożych- rzeczywistość wyznającego kościoła !

 

3. ŁASKĄ ZBAWIENI JESTEŚCIE.. Jedną z fundamentalnych zasad Reformacji jest SOLA GRATIA – JEDYNIE ŁASKA, jedynie Boża łaska się liczy. To było rewolucyjne odkrycie – wówczas 500 lat temu jak również i dziś! Odkrycie to, przewróciło ówczesny ład do góry nogami, skonfliktowało i podzieliło Kościół chrześcijański ale też stało się zalążkiem nowego zrozumienia relacji człowieka z Bogiem. Spadkobiercami tego rozumienia my jesteśmy – WY JESTEŚCIE!!! A więć nie liczy się w sumie to, co dotychczas zrobiłeś- nie zasłużyłeś sobie na zbawienie, bo nie jesteś w stanie, nikt nie jest w stanie- bo z natury jesteśmy dziećmi gniewu…. Lecz Bóg jako miłujący Ojciec dał nam wspaniały, doskonały DAR - DAR ŁASKI OKAZANEJ W OSOBIE JEZUSA CHRYSTUSA ! Uczyliśmy was wytrwale -jak docenić ten dar i jak należy go przyjmować , jak w nim żyć . Trwajcie w tej nauce!

4. wnieśliście dzisiaj do kościoła KIELICH Z 1742 ROKU.- Od dzisiaj,

kielich ten, na nowo rozpoczyna służbie ołtarza miedzy nami.

Rok 1742; co się w tamtych latach działo? U nas? – w Europie? Na świecie ?

a/Był to rok w którym zakończyła się tzw. I wojna śląska między cesarzową

Austrii Marią Teresą a Fryderykiem –królem Prus – to właśnie wtedy

ustanowiona została granica tuż nieopodal , przebiegajaca przez Strumień-

Bąków i Pruchną.

b/Zaś w królestwie polskim rozpoczął panowanie król August III Mocny-

nie był to zbyt szczęśliwy okres dla naszej ojczyzny .

c/Natomiast na świecie- szwedzki fizyk i astronom niejaki Anders Celsius

z Uppsali wprowadził skalę dla określanie temperatury – czyli popularne

„stopnie Celsjusa” w termometrze. Tyle historii, a wymiar duchowy ?

Kielich używany do sprawowania Wieczerzy Świętej od tylu lat - daje niezwykle przestrzenne poczucie wspólnoty - Komunii- daje nam wszystkim współudział, zakotwiczenie w historii Zbawienia.Od dzisiaj również i Wy – drodzy konfirmowani- wpisujecie się w tą historię. To wy macie prawo powiedzieć o sobie; jestem chrześcijaninem, jestem członkiem

Zboru, jestem europejczykiem!!! Jak również; na mnie spoczywa KONTYNUACJA tego wielkiego dzieła !!!

 

5.PERSPEKTYWA. Każdy z nas ma marzenia. Każdy ma swoje plany życiowe i cele –które zmieniają się stale. Z resztą ta zmienność JEST elementem składowym życia, naszego życia.

 

Ale wśród tych nieustannych zmian jest jedna PEWNOŚĆ- ŻYCIE WIECZNE. Ale trzeba tą perspektywiczną pewność uczynić w sobie ważną, istotną, fundamentalną, ;

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę,……

WIERZCIE BOGU- UFAJCIE PANU JEZUSOWI – DAJCIE SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU PROWADZIĆ…

 

RESUME- to co, dzisiaj czynicie w dniu swojej Konfirmacji – to możemy

określić jako; cudowna ucieczka od gniewu do łagodności

od niepewności jutra do mocnego przekonania; - przecież jestem po stronie

Jezusa: a więc żyję już nie ja – ale żyje we mnie Chrystus.!!!

 

Wiele jest do zrobienia – zwłaszcza - aby tą konfirmacyjną pewność

ugruntować w sobie- wszak stoicie na progu życiowych burz i wichrów.

Pewne skandynawskie przysłowie mówi; „w CZASIE BURZY MÓDL SIĘ,

ALE NIE ZAPOMINAJ O WIOSŁOWANIU”. –nie zapomnijcie o tym

co tu- dzisiaj będziecie ślubowali!

Noście więc i chrońcie w sobie Skarb Daru Łaski i twórzcie wraz z nami

Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi – przez wiarę.

 

Amen