background
image1 image2 image3

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

fundusze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Parafia Ewangelicko – Augsburska informuje, że rozpoczęła działania związane z realizacją operacji pt. „Remont elewacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Zmartwychwstania Pańskiego w Pruchnej" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na obszarze LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Celem działania jest polepszenie mieszkańcom obszaru LSR „Cieszyńska Kraina" jakości życia oraz ich aktywizacja społeczno – kulturalna poprzez renowację elewacji zabytkowego obiektu, znajdującego się na obszarze objętym LSR „Cieszyńska Kraina".