background
image1 image2 image3

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFIIobraz

w Drogomyślu za rok  2013.

Odkładając na półkę kalendarz –terminarz roku 2013 wzbudziła się we mnie refleksja na fenomenem istnienia Parafii. Czas pędzi i cały świat mknie zapamiętale, natomiast w naszej parafii zachowany został miarowy rytm narodzin i pożegnań, przygotowań do Chrztu Świętego i rozmów przedślubnych, czy też spotkań przed pogrzebami. Jest to też rytm wspólnie przeżywanych świąt. Staliśmy się starsi o jeden kolejny rok a równocześnie bardziej dojrzali, doświadczeni w drodze za Jezusem. Nieustanne prowadzeni jesteśmy przez Jego uciszającą wszelką burzę dłoń!

Miniony rok ubiegał nam pod znakiem realizowanych nabożeństw, szkoły niedzielnej dla dzieci oraz spotkań tygodniowych. Z drugiej strony był to czas dalszej, wytrwałej pracy przy wznoszeniu Nowego Centrum Parafialnego. Ze statystyki parafialnej warto przypomnieć, że odbyło się 171 nabożeństw przy średniej obecności 281 osób w Drogomyślu, 132 osób w Pruchnej oraz 74 osoby w Bąkowie. Analogicznie do liczby nabożeństw kształtuje się liczba szkółek niedzielnych dla najmłodszych. Najtrudniejsze warunki lokalowe od niespełna czterech lat doświadczamy w Drogomyślu. Służbowe mieszkanie z trudem pozwala na prowadzenie życia parafialnego obok pracy kancelaryjnej. Słaba jest również dostępność do toalet. Wierzymy jednak, że w najbliższej przyszłości, wszystkie te niedogodności ulegną radykalnej zmianie na znacznie lepsze!

 

 

Kalendarium;

Koncert chóru.W niedzielę 6 stycznia w święto Epifanii, podczas nabożeństwa w Drogomyślu Chór Nadzieja oraz Chórek dziecięcy Pozwólcie dzieciom… zaprezentowały program kolędowo – świąteczny.

Zgromadzenie Parafialne. 10 lutego w ramach nabożeństwa w Drogomyślu odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Coroczne sprawozdanie z życia parafii przedstawił proboszcz ks. Karol Macura. Skarbnik Rady Parafialnej p. Marcin Gębusia przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Komisja rewizyjna po kontroli dokumentów parafii wnioskowała o udzieleniu absolutorium Radzie Parafialnej, po jego udzieleniu Rada Parafialna zaprezentowała preliminarz budżetowy na rok 2013.

Zimowy Tydzień Dobrej Nowiny. W pierwszym tygodniu ferii od 11-15 lutego w prucheńskim  filiale odbywał się Zimowy Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci. Bohaterem każdego dnia było inne naczynie, dzięki któremu dzieci poznawały historię biblijną. W środę popołudniu dzieci i młodzież pojechała na lodowisko do Cieszyna. W piątek została zorganizowana wycieczka do kina na film Zambezja. Codziennie w spotkaniach uczestniczyło prawie 60 dzieci.

Wieczory filmowe. 16 i 17 lutego sala zborowa zamieniła się w salę kinową. Zostały wyświetlone dwa filmy: October Baby  i  Angola.

Pasyjne Dni Skupienia dla uczniów. Od 25 do 27 lutego odbywały się w naszej parafii Pasyjne Dni Skupienia dla uczniów. W tym roku program dla gimnazjum przygotował Zbigniew Kłapa a dla uczniów szkoły podstawowej Nela Kłapa. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Przed południem w Drogomyślu, gdzie przyjeżdżały dzieci z Zaborza i Mnicha oraz popołudniu w Pruchnej, gdzie dojeżdżali uczniowie z Bąkowa, Ochab i Strumienia. Program obejmował wspólny śpiew, wykład biblijny, prace manualne, zabawy.

Światowy Dzień Modlitwy. 8 marca panie ze społeczności kobiet oraz konfirmanci z Drogomyśla przygotowali Światowy Dzień Modlitwy. W 2013 roku liturgię nabożeństwa przygotowały kobiety z Francji. Nabożeństwo zostało ubarwione muzyką francuską i zdjęciami z nad Sekwany i Loary.

Po modlitwie odbyła się degustacja potraw, które przygotowały nasze panie wg francuskich przepisów.

Ogólnopolska Konferencja Kobiet w Jaworniku, 16 marca . Wspólny parafialny wyjazd pań.

Przedstawienie „Bramy nieba płomienie piekła”.23 i 24 marca w Gminnym Centrum Integracji Wsi

w Pruchnej zostało wystawione przedstawienie Bramy nieba, płomienie piekła. Poruszający spektakl,

w którym aktorami byli członkowie naszego zboru. Cały poprzedzający tydzień odbywały się próby, ustawianie scenografii a w weekend można było zobaczyć owoc całotygodniowej pracy. Było to już drugie wystawienie tego spektaklu w naszej parafii. Pierwsze odbyło się 2011 roku w Drogomyślu.

Transmisja nabożeństwa wielkopiątkowego. Ważnym wydarzeniem była transmisja wielkopiątkowego nabożeństwa w drugim programie Telewizji Polskiej. Od rana 29 marca trwały przygotowania, aby o 17.00 telewidzowie w całej Polsce mogli zobaczyć jak ewangelicy w Drogomyślu przeżywają Wielki Piątek. W nabożeństwie czynny udział wzięli konfirmanci, Słowo Boże czytane było przez członków parafii a w liturgii towarzyszył kwartet smyczkowy.

Egzamin konfirmantów. 26 kwietnia grupa tegorocznych konfirmantów zaprezentowała się zborowi. W tym roku młodzież przed ołtarzem drogomyskiego kościoła odpowiadała na pytania obejmujące program nauki konfirmacyjnej. Po egzaminie odbyło się nabożeństwo spowiednio – komunijne dla rodzin konfirmantów.

Wycieczka szkółki niedzielnej do Warszawy. Prawie 120 osobowa grupa z naszej parafii udała się koleją 2 maja do Warszawy. Głównym punktem wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Dzieci, ale także dorośli mogli stać się naukowcami odrywającymi zasady działania wielu urządzeń i przedmiotów, także tych znanych z codziennego użytku. Później cała grupa zwiedziła jeszcze kościół Św. Trójcy i starówkę. Zobaczyła także siedzibę władz naszego Kościoła przy ul. Miodowej.

  1. 5 maja odbyła się konfirmacja. W tym roku przyrzeczenie chrztu potwierdziło

 24 młodych ludzi. 14 chłopców i 10 dziewcząt.

Koncert  „Dobre słowo - Dobry dźwięk”.  W sobotę poprzedzającą Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Drogomyślu na Sali zborowej odbył się koncert z cyklu: Dobre słowo – Dobry dźwięk. Pierwszą część występu wypełniły pieśni w wykonaniu Chóru Wyższobramskiego z Cieszyna, natomiast później zaprezentowała się grupa grająca na instrumentach perkusyjnych  Mniejwięcej.

Na koniec wysłuchaliśmy zespołu Cześć z Wisły Malinki.

Pamiątka Założenia kościoła w Drogomyślu. W niedzielę26 maja odbyła się 225 Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła w Drogomyślu. Zaproszonym do wygłoszenia kazania był ks. radca Grzegorz Giemza prezes Synodu Kościoła. Nabożeństwo uświetniły pieśni chóru Nadzieja oraz utwory orkiestry diecezjalnej. Niestety termin naszej uroczystości zbiegł się z rajdem samochodowym odbywającym się uliczkami Drogomyśla i Ochab, dlatego niektórzy parafianie mieli trudności

z przybyciem do kościoła.

Pamiątka Poświęcenia Domu Modlitwy w Bąkowie. Pamiątka Poświęcenia Domu Modlitwy w Bąkowie odbyła się 09.06. Słowem Bożym służył ks. Andrzej Dyczek – proboszcz parafii w Międzyrzeczu. Nabożeństwo uświetnił chór młodzieżowy oraz chórek dziecięcy Pozwólcie dzieciom

Wyjazd do Hybe. W ostatni weekend czerwca 28-30.06 chórzyści chóru Nadzieja wraz z osobami towarzyszącymi przebywali w zaprzyjaźnionej parafii w Hybe na Słowacji.Wyjazd odbył się

w związku z funkcjonowaniem „Projektu współpracy trans­granicznej rozwoju regionalnego” pomiędzy społecznościami ewangelickimi w Drogomyślu i w Hybe. Głównym założeniem projektu jest wzajemna współpraca obu parafii, wymiana kulturalna, lepsze poznanie własnej hi­storii, współpraca młodzieżowa, wdrażanie no­wych technologii itp. Oprócz zwiedzania okolicy chórzyści koncertowali podczas niedzielnego nabożeństwa, zaś ks. Karol Macura wygłosił kazanie.

Śniadanie dla Kobiet  06 lipca – „Gotowe na wszystko”. Parafialny wyjazd pań ( 26 osób) do hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Tydzień Dobrej Nowiny. Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci odbywał się w dniach 5 – 9 sierpnia w Pruchnej. Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólnym spotkaniem w prucheńskim kościółku, gdzie śpiewaliśmy piosenki, uczyliśmy się wersetów biblijnych. Potem dzieliliśmy się na grupy, a każda z nich miała zaplanowane zajęcia: lekcje biblijną, zajęcia plastyczne, sport i zabawy, podwieczorek. Tematem tegorocznych spotkań było hasło: Stworzeni by wielbić. Każdego dnia dzieci miały możliwość wysłuchania opowia­dania o tym, w jaki sposób są zbudowane i jak funkcjonują poszczególne części ciała. Tematyka tegorocz­nego Tygodnia Dobrej Nowiny była okazją do powiedzenia dzieciom, czym jest zły dotyk i jak należy reagować w sytuacji, w której milusińscy mogą się z nim spotkać. Tydzień Dobrej Nowiny jest tradycją w naszej parafii, która jest nieodłącznym punk­tem wakacji. O tym, jak ważne jest to wydarze­nie może świadczyć fakt, że podczas rozmów między „ciociami i wujkami” pojawiły się liczne wspomnienia jak to było kiedyś, kiedy to „my” byliśmy jeszcze po tej drugiej stronie i cieszyli­śmy się z uczestnictwa w Tygodniu Dobrej No­winy.

Koncert Dziękczynny w Pruchnej. Z okazji 120 - lecia poświęcenia kościoła w Pruchnej 7 września w Gminnym Centrum Integracji Wsi odbył się koncert. Wystąpili: Chór Wyższobramski z Cieszyna oraz Beata Bednarz.

120 Pamiątka Założenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Pruchnej. 8 września miało miejsce uroczyste nabożeństwo z okazji 120 - lecia Założenia i Poświęcenia Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Pruchnej. Na uroczystym nabożeństwie Słowem Bożym służył

  1. – proboszcz parafii w Mrągowie, w którym uczestniczyli także proboszcz parafii katolickiej w Pruchnej ks. Jacek Urbaczka, burmistrz Strumienia Anna Grygierek oraz przewodniczący Rady Miasta Czesław Greń. Przed nabożeństwem i w jego trakcie wystąpił chór parafialny Nadzieja oraz chór młodzieżowy.

Spotkanie z Hanną Nosher. 26 września w bąkowskim Domu Modlitwy odbyło się spotkanie

z Hanną Nosher mesjanistyczną Żydówką, która zapoznawała nas ze zwyczajami żydowskimi, przedstawiała także współczesne życie w Izraelu a także śpiewała pieśni Narodu Wybranego.

Święto Żniw. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października - szóstego odbyło się w parafii Dziękczynne Święto Żniw. W Pruchnej tradycyjnie po nabożeństwie odbył się piknik. Dzięki łaskawej pogodzie mogliśmy zasiąść za stołami ustawionymi na placu przed kościołem. Po południu w obu kościołach, w Drogomyślu i Pruchnej odbyły się nabożeństwa  spowiednio – komunijne dla seniorów.

Wizyta Słowaków.11-13 października gościliśmy grupę 50 osób z parafii Hybe na Słowacji. Przed południem w sobotę wspólnie zwiedzaliśmy Beskidy a później odbyło się spotkanie przy grillu w prucheńskim filiale oraz warsztaty muzycznie. W niedzielę w Drogomyślu wspólnie przeżywaliśmy nabożeństwo, które uświetnił słowacki chór.

Ogólnopolska Konferencja Kobiet w Jaworniku 16 listopada. Parafialny wyjazd 14 pań.

Wyjazd grupy konfirmacyjnej do Gliwic. W dniach 15-17 listopada grupa konfirman­tów z drogomyskiej parafii spędziła weekend w Gliwicach. Sobotnie do południe odwiedzili parafię w Zabrzu, później poznali historię górnictwa i warunki pracy pod ziemią zwiedzając zabytkową kopalnię Guido. Wieczorem w Gliwicach zobaczyli film: „Chce się żyć”. Ostatnim punktem pobytu było niedzielne nabożeństwo w gliwickim kościele.

Wyjazd na Dolny Śląsk.16 listopada o poranku grupa z Drogomyśla, w tym chórzyści chóru Nadzieja wyruszyli na Dolny Śląsk. Pierwszym punktem zwiedzenia był Kościół Pokoju w Świdnicy. Stamtąd udali się do miejscowości Grzędy, w której znajdował się kościół, z którego po II Wojnie Światowej do Drogomyśla przywędrowały dzwony i zegar. Dzisiaj niestety nie ma śladu po tym budynku. Wieczorem dotarli na nocleg do Karpacza. W niedzielę uczestniczyli w nabożeństwie w Lubaniu, podczas którego wystąpił chór Nadzieja. Lubańska parafia uroczyście dziękowała swoim przyjaciołom z bliska i z daleka za pomoc w remoncie dachu kościoła, który był możliwy także dzięki pomocy Drogomyślan.

Adwentowa wycieczka do Wiednia. W sobotę 7 grudnia, w przeddzień drugiej niedzieli Adwentu grupa parafian z Pruchnej i Drogomyśla udała się w tradycyjną już przedświąteczną wycieczkę do Wiednia. Tym razem towarzyszyli nam członkowie parafii w Starym Bielsku. Choć naszym wiodącym zamiarem było uczestnictwo w słynnym jarmarku przedświątecznym w ciągu tego jednego dnia udało nam się zobaczyć znacznie więcej niż tylko bożonarodzeniowe kramy. W tym roku zwiedziliśmy pałac Belweder z piękną kolekcją malarstwa. Kiedy zapadł zmrok miasto rozbłysło tysiącami kolorowych światełek, wśród których wraz z przyjezdnymi z całej Europy podążyliśmy pod wiedeński ratusz by wziąć udział w wydarzeniu, będącym głównym celem naszej wyprawy. Wraz z gwarnym tłumem zanurzyliśmy się w magiczną krainę światełek przesyconą zapachem korzennych przypraw i grzanego wina. Racząc się Glühwein-em, świątecznym ponczem, pieczonymi kasztanami i innymi specjalnie przygotowanymi smakołykami prze cały wieczór kluczyliśmy wśród drewnianych chatek oglądając przepiękne ozdoby choinkowe, wyroby rękodzieła, biżuterię i ceramikę artystyczną.

Otwarcie Stacji Diakonii. W niedzielne popołudnie 8 grudnia przeżywaliśmy doniosłą uroczystość otwarcia nowej siedziby Stacji Diakonii w powstającym Centrum parafialnym w Drogomyślu.

W obecności prezesa Diakonii Polskiej bpa Ryszarda Bogusza, Wandy Falk z Warszawy, prezesa Diakonii Cieszyńskiej ks. Marka Londzina, uroczyście zostały otwarte drzwi nowej siedziby.

Tym samym jest to pierwsza część nowego budynku, która została oddana do użytku.

Adwentowe Wieczory Nauczające. Wpierw w podczas adwentowych nabożeństw tygodniowych a później w piątkowy i sobotni wieczór (12-14 grudnia) mogliśmy słuchać wykładów pastora Zygmunta Karela na temat Listu Jakuba. Dodatkowo sobotni wieczór, który miał miejsce w Bąkowie uświetnił koncert Tomasza Żółtko. Całość Adwentowych Wieczorów Nauczających zakończyła podczas niedzielnych nabożeństw, na których pastor Karel wygłosił kazanie.

Świąteczne spotkanie dla seniorów. W trzecią niedzielę adwentu 15 grudnia o 1400 odbyło się tradycyjne nabożeństwo  spowiednio – komunijne dla seniorów. Oprawę muzyczną przygotowali soliści chóru Nadzieja: Zbigniew Szczyrba, Hildegarda Płaza i Aleksandra Sikora Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni do Sali Zborowej, gdzie panie ze Stacji Diakonii przygotowały ciepły poczęstunek.

Przedstawienie Estera.  W niedziele 29 grudnia, na scenie Sali Zborowej wystawiony został spektakl „Estera”. W nowatorski sposób przedstawiona została treść tej starotestamentowej księgi, niosącej przeslanie dotyczące narodu izraelskiego.  Przedstawienie zostało zrealizowane przez grupę teatralna Zboru Elim z Cieszyna.

Przegląd  poszczególnych  form  działania;

Spotkania przy Słowie Bożym. Obecność na spotkaniu przy Słowie Bożym jest świadectwem, że poszukujemy, że dążymy do pogłębionego, bardziej komplementarnego poznania Bożego objawienia. Wśród wielu priorytetów, spotkania te należy traktować jako jedne z najważniejszych, ponieważ jest to platforma dialogu, który jest nam wszystkim tak bardzo potrzebny. Praca ta realizowana jest nadal

3 razy w tygodniu w trzech ośrodkach parafialnych.

Spotkania dla Pań. Spotkanie te wnoszą wiele elementów budujących w prywatne życie uczestniczek. Wyzwalają energię do rozlicznych inicjatyw, do udziału w konferencjach oraz w przygotowywaniu corocznego Światowego Dnia Modlitwy. W minionym roku poruszano następującą tematykę; cykl spotkań- Od lęku do wolności oraz cykl spotkań dotyczących świąt żydowskich.

Społeczność pań stanowi jeden z filarów wartości duchowej naszej parafii.

Spotkania młodzieżowe. Spotkania młodzieżowe odbywające się zazwyczaj w sobotnie popołudnia skupiają nieliczną, ale stałą grupę uczestników. Z pewnym smutkiem obserwuję jak w małym stopniu ubiegłoroczna grupa konfirmacyjna zadomowiła się w tej formie działania. Cieszy jednak fakt, że ci, którzy uczęszczają na spotkania znajdują w sobie siłę i dużo chęci do udziału w różnych projektach.

Nauczanie katechetyczne

 

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Liceum

 

Drogomyśl  -12

Drogomyśl        - 32

Drogomyśl  -    23 

Pruchna     -    16

Strumień    -    17

    -

 

Ochaby     - 11        

Ochaby           -  26

Zaborze            -  5

Ochaby       -   13

Mnich         -     4

    -

mgr  Anna  Bujok

 

Drogomyśl     –    19

Indywidualne       1

Strumień      -     11

Mnich            -    12  

            -

 

mgr Ewa Raszka

(czasowe zastępstwo

 Pruchna   -  5

 Bąków     - 16

  Pruchna          -  26

Bąków             -  30

            -

   -

PODSUMOWANIE

 Przedszkole                   

            44

  Szkoła podstawowa                                     

              162

  Gimnazjum

         73

Liceum           

    -

 

         RAZEM

 P+Sp+Gim;  279

   

Liczba 279 uczniów stanowi niestety świadectwo dalszego spadku liczby młodzieży. Przyczyn takiej sytuacji dopatrywać możemy się wpierw w obniżeniu się liczby urodzin jak i w narastającej emigracji za pracą w kraju i poza naszą ojczyzną.                                                                                                         

Nauczanie dzieci w Szkole Niedzielnej. Tą służbę koordynuje pani pastorowa Anna Bujok, przygotowując comiesięczny materiał szkoły niedzielnej. W parafii naszej funkcjonują 4 oddziały

 ( 2 w Drogomyślu, 1 w Pruchnej oraz 1 w Bąkowie). Po kilkuletniej przerwie, należy spodziewać się, że Tydzień Dobrej Nowiny znów odbędzie się w Drogomyślu. Wszystkim nauczycielom i wolontariuszom zaangażowanym w tym dziele należą się nasze najserdeczniejsze podziękowania.

Akcje ewangelizacyjne, koncerty. 

Życie Parafii można dostrzegać w dwóch wymiarach działania. Misja wewnętrzna to nabożeństwa, nauczanie, spotkania, ewangelizacyjne wieczory nauczające, rozmowy duszpasterskie oraz organizowane wyjazdy. W roku sprawozdawczym adwentowe wieczory nauczające realizował ks. Zygmunt Karel (baptysta) z Wrocławia. Odbyły się 4 wyjazdy parafialne oraz wycieczka wolontariuszy stacji Diakonii po Jurze krakowsko-częstochowskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka do Warszawy. Piękna czerwcowa pogoda towarzyszyła wizycie w parafii ewangelickiej w Hybe na Słowacji. Jesienią wybraliśmy się na Dolny Śląsk, punktem docelowym była Parafia w Lubaniu. Tradycyjnie też byliśmy obecni na Christkindlmarkt we Wiedniu.

Drugim wymiarem jest równie ważna misja zewnętrzna – zwłaszcza wtedy, gdy wychodzimy na zewnątrz głosząc ewangelię dla wszystkich. W takie działania wpisuje się działalność Stacji Diakonii jak i następujące akcje; zimowy i letni Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci, spektakl „ Bramy Nieba - płomienie Piekła” w Pruchnej, koncert Dobre Słowo-dobry dźwięk” w Drogomyślu, koncert Chóru Wyższobramskiego i Beaty Bednarz, projekcja filmu „October  Baby”, koncert Tomka Żółtko w Bąkowie  oraz spektakl „Estera”.

Działalność chórów.

Chór NADZIEJA prowadzony jest przez Panią Monikę Czaja, którą wspomaga pani Halina Szeruda. Chór pracowicie wypełnił miniony okres. Oprócz regularnej służby w nabożeństwach, chór 10 krotnie koncertował poza parafią. Szczególnie dużo uwagi i pracy poświęcono dla oprawy muzycznej nabożeństwa wielkopiątkowego transmitowanego do Telewizji Polskiej.  Liczący aktualnie około 30 osób chór stanowi wartościową propozycję wspólnego działania na niwie naszego Kościoła.

Chórek dziecięco -młodzieżowy POZWÓLCIE  DZIECIOM.

Chórek działa w niego okrojonym składzie. Cieszy swym śpiewem podczas wielu uroczystości. Prowadzenie muzyczne również w chórze młodzieżowym realizuje nasza parafianka, studentka wychowania muzycznego - Ewa Kurczyk.

Chór młodzieżowy - choć nadal bez nazwy, coraz bardziej jest dostrzegany i doceniany w naszej parafii. Niezmiernie cieszymy się z postępów tej nowej formacji.

Stacja Diakonii.

Był to ważny rok w świadczeniu pomocy potrzebującym. Dzięki wielkiej życzliwości naszych przyjaciół z Holandii, Stacja sukcesywnie powiększa swoje stany magazynowe, kasując sprzęty już wysłużone. Ogółem z wypożyczeni skorzystało 200 osób natomiast z pomocy odzieżowej 115 osób. Dzięki środkom zebranym w postaci ofiar na rzecz stacji, możliwym stała się pomoc w postaci zakupu lekarstw, generatora prądu do obsługi urządzeń stymulujących procesy życiowe. Dofinansowaliśmy zakup podręczników oraz wakacyjny wypoczynek dzieci. Spory wkład przekazany został na zagospodarowanie nowej siedziby. W dniu 08.12.2013, w obecności przedstawicieli Diakonii Polskiej jak i zaproszonych gości Prezes Diakonii polskiej Bp. Ryszard Bogusz dokonał otwarcia nowej siedziby Stacji. Tym samym otwarty został, nowy rozdział w działalności Stacji, w którym rysują się nowe cele i horyzonty działania. W tym miejscu szczególnie ciepło podziękować całemu zespołowi wolontariuszy ofiarujących swój czas i siły w tej ważnej służbie.

Rada Parafialna realizująca drugi rok swej kadencji spotkała się 7 razy i podjęła 11 uchwał. Jednakże sprawy bieżące, wymagające szybkiej reakcji realizowane są z marszu przez Prezydium Rady.

DOKONANIA  GOSPODARCZE.

Drogomyśl. Złożony został wniosek o dofinansowanie rewitalizacji elewacji kościoła. Trwa przygotowywanie technicznej dokumentacji tego zadania.

Sala Zborowa. Wymieniono halogeny na oprawy typu LED. Zainstalowano system trzech klimatyzatorów. Zbudowana została komora chłodnicza na podzespołach ofiarowanych ze sklepów Inter Marche.

Cmentarz; dokonano prac rekultywacyjnych na nowej jego części oraz przeprowadziliśmy daleko idące ciecia kosmetyczne drzewostanu.

Nowe Centrum Parafialne.

Cały budynek ocieplono i wykonano elewację w tynku silikatowym.

Wykonano podjazd do wejścia Stacji Diakonii. Na koniec roku 2013 można było uznać za gotowe większość powierzchni parteru tj. część diakonijną wraz z sanitariatami, strop i ściany głównej sali, kuchnię, kotłownię, szatnie, kancelarię, gabinet duszpasterski oraz pomieszczenie techniczne dla urządzeń elektronicznych. 

Pruchna; przygotowana została kompletna dokumentacja techniczna prac elewacyjnych kościoła. Podpisana została już umowa z Urzędem Marszałkowskim umożliwiająca wsparcie finansowe tego

-działania ze środków europejskiego funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kuchnia domu parafialnego wzbogaciła się o nową zmywarkę.

Bąków; Nasz obiekt nie wymagał żadnych istotnych działań. Choć rodzi się potrzeba zainstalowania nagłośnienia jak i dalszego wyposażenia kuchni. Sam obiekt i jego otoczenie są pieczołowicie pielęgnowane staraniem wielu parafian i słusznie zasługuje na miano wizytówki naszej Parafii.

 

Resume;

W podsumowaniu niniejszego sprawozdania warto podkreślić kilka myśli.

Wobec tak wyraźnej erozji wielu wartości obecnie, gdy na naszych oczach rozpadają się małżeństwa

i wiele związków nie przetrzymuje próby czasu warto powiedzieć sobie; jak wielkim skarbem jest rodzina. Ta dosłowna, w naszym domu jak i ta, jaką tworzymy tu wokół Bożego Słowa. Jakże piękną manifestacją rodziny jest wspólna obecność w kościele na niedzielnym nabożeństwie. A nawet wtedy, gdy samotnie idziemy przez życie, doświadczenie rodzinnej wspólnoty u Pańskiego Stołu jest w stanie wypełnić wszelką egzystencję blaskiem nadziei. Niechaj nasza Parafia będzie miejscem dobrych spotkań, nawróceń, duchowych doznań.

                Bo…szczęściem… każdego z nas, jest…być blisko Boga (Ps.73;28)

 

                         Drogomyśl, Ostatnia niedziela po Epifanii, 09 lutego 2014r.

  1.                                                                                                           ks. Karol Macura

                                                                                                          Proboszcz Parafii