background
image1 image2 image3

Prezentacja konfirmantów

W Niedzielę Jubilate odbyła się prezentacja tegorocznej grupy konfirmantów. 19 młodych ludzi w obecności Rady Parafialnej i księży prowadziło nabożeństwo w Drogomyślu omawiając poszczególne jego części.

tekst alternatywny